EN | DEPL
AKTUALNOŚCI
  •  Rozbudowujemy park maszynowy w ramach projektu „Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy ACCREA poprzez dywersyfikację oferty produktów i usług z zakresu mechatroniki” współfinansowanego ze środków EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
  • Klawiatura harmonii polskiej jest gotowa, kliknij tutaj.  • Rozpoczęliśmy prace nad stroną basową rekonstruowanej przez nas harmonii polskiej, zobacz harmoniapolska.org.